Gasreduceerstation

Wat is een gasreduceerstation?

Een bekend begrip in de gasindustrie is het reduceerstation. Maar wat is een reduceerstation eigenlijk? In deze blog leggen we uit wat een gasreduceerstation is.

Gasontvangstation (GOS)

Voordat we het gaan hebben over het reduceerstation is het van belang om te weten hoe het gas in ons land gedistribueerd wordt. Het gasnet in Nederland wordt beheerd door de Gasunie. Een gasontvangstation is de schakel tussen het gasnet van de Gasunie en het gasnet van een regionale netbeheerder. De functie van het gasontvangstation wordt verlaagd van 40bar tot 8bar.

De reduceerinstallatie welke geplaatst is in zo'n station bevat een aantal componenten om de levergarantie af te geven welke noodzakelijk is voor een continue gaslevering.

Kogelafsluiter

Een reduceerinstallatie is voorzien van een kogelafsluiter op de inlaatzijde waarmee het station uit bedrijf kan worden genomen om eventuele werkzaamheden drukloos uit bedrijf kan worden genomen om eventuele werkzaamheden drukloos uit te voeren. In de oudere stations is deze kogelafsluiter voorzien van een stelcilinder en beveiliging commandoventiel welke ervoor zorg draagt dat wanneer de uitlaatdruk ontoelaatbaar oploopt, de installatie veilig gesteld wordt door het dichtsturen van de kogelafsluiter.

Stoffilter

Een stoffilter zorgt dat het inkomende gas gefilterd wordt, zodat de stroomafwaarts geplaatste componenten vrij zijn van verontreiniging als zand/stof.

Warmtewisselaar

Een warmtewisselaar zorgt dat het inkomende gas verwarmd wordt om bevriezing tegen te gaan en af te rekenen op een continue temperatuur. Hiervoor wordt in een separate ruimte een CV ketel geplaatst die water verwarmt welke net als bij een CV installatie het water door de warmtewisselaar pompt.

Gasdrukregelaar

Een gasdrukregelaar zorgt ervoor dat de druk gereduceerd wordt naar de gewenste druk (bijvoorbeeld 8,4 of 3bar), de gasdrukregelaars zijn gasgestuurd en voordruk onafhankelijk. Dat houdt in dat wanneer de inlaatdruk (40bar) daalt, de uitlaatdruk constant zal blijven en dus onafhankelijk werkt.

Gasmeter

Een gasmeter (turbine of rotor) zorgt ervoor dat in combinatie met druk en temperatuur het afgenomen gas op de juiste waardes afgerekend kan worden aan de energiebedrijven.

Uitlaatafsluiter

Een uitlaatafsluiter kan een vlinderklep of schuifafsluiter zijn en zorgt ervoor dat de reduceerinstallatie ook stroomafwaarts (uitlaadzijde) afgesloten kan worden, zodat de hele gasstraat drukloos gemaakt kan worden om eventuele reparatiewerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

 

 

Raak Group
Raak Installatiebouw
Raak Group
Raak Engineering
Raak Group
Raak IGS