Wat is een EVHI?

De term EVHI wordt veelal gebruikt in de gasindustrie. Waar staat EVHI voor en wat doet een EVHI? Dit lees je in deze blog.

Elektronisch Volumeherleidingsinstrument (EVHI)

Het EVHI is een computer dat wordt aangesloten op een gasmeter welke het volume van aardgas meet. De toestand waaronder de gasmeter het volume meet, wordt ook wel bedrijfsconditie of meetconditie genoemd. Het EVHI rekent de hoeveelheid gas onder bedrijfscondities om naar een afrekenwaarde, de zogenaamde normaalconditie. Voor het omrekenen van de hoeveelheid gas van bedrijfswaarden naar normaalwaarden zijn druk, temperatuur en compressibiliteit van het gas nodig. Met een EVHI kan nauwkeurig bepaald worden hoeveel energie er is afgenomen.

Een voorbeeld: Een opgeblazen ballon heeft veel energie in zich, de druk in de ballon is hoog. Door het tuitje leeg te laten lopen en de ballon los te laten, schiet de ballon weg. Tijdens het leeglopen neemt de druk af en daarmee ook de energiewaarde.

Meetinstrument

Druk en temperatuur worden meestal gemeten door middel van een druk- en temperatuursensor aangesloten op het EVHI. Compressibiliteit (samendrukbaarheid) van het gas wordt bepaald aan de hand van de gassamenstelling. Druk, Temperatuur en Compressibiliteit worden aangegeven op het EVHI met de overeenkomstige letters P, T en Z. Bij een PT instrument worden druk(P) en temperatuur(T) gemeten, de compressibiliteit is niet van invloed op de berekening welke plaatsvindt in het meet instrument.

In enkele gevallen is het ook mogelijk om met een vooraf ingestelde vaste waarde van druk of temperatuur te werken. De samenstelling van het gas wordt bij een EVHI ingegeven, aan de hand van een algoritme wordt de compressibiliteit bepaald. Indien de gassamenstelling ook gemeten wordt en deze waardes gebruikt worden voor een compressibiliteitsberekening, spreekt men niet meer over een EVHI maar over een flowcomputer.

Regelgeving

In de meetcode gas zijn (zakelijke) verbruikers ingedeeld op basis van de hoeveelheid afname van gas. Tot een verbruik van 170.000 m³ gas jaarverbruik wordt het G2C profiel genoemd. Een meetbedrijf dat de meettaak uitvoert, neemt het gasverbruik maandelijks op. Noodzakelijke correcties, doordat de volumemeting bijvoorbeeld op een grotere hoogte plaatsvindt (zoals in Limburg), vinden administratief plaats indien er geen EVHI wordt toegepast.

In Nederland is de toepassing van een EVHI op een gasmeter verplicht voor grootverbruik aansluitingen met meer dan 170.000 m³ gas jaarverbruik. Van 170.000 m³ tot 1.000.000 m³ gas jaarverbruik wordt de gasaansluiting als GXX profiel aangeduid. Het meetbedrijf collecteert het verbruik dagelijks.

Het GGV profiel is van toepassing op gebruikers van meer dan 1.000.000 m³ gas per jaar, waarbij er ieder uur gecommuniceerd dient te worden over het verbruik. Dit wordt ook wel stuursignaal gas genoemd. Bij dit type aansluiting is er voor de afnemer ook de mogelijkheid zelf op het verbruik te sturen. Bij meer verbruik zullen er namelijk hoge boetes van toepassing zijn.

De genoemde verbruiksprofielen zijn ingericht om zeker te stellen dat het gasnet voldoende in balans blijft om iedereen van energie te blijven voorzien. Het zou vervelend zijn dat als huishoudens  aan het einde van de dag niet verwarmd kunnen worden omdat bijvoorbeeld de asfaltcentrale op het industrieterrein de hele dag heeft staan draaien of dat de lokale teler zijn kas moest opstoken omdat de zon niet scheen op een koude winterdag.

Elgas, s.r.o.

Hoe meer gas er wordt verbruikt, hoe belangrijker de nauwkeurigheid van de meting is. Een EVHI is een meetinstrument dat zorgt voor een nauwkeurige meting, afhankelijk van het profiel wordt er dagelijks of per uur verbruik gecollecteerd.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het EVHI? Neem contact met ons op. Wij zijn distributeur van Elgas, maar werken ook met apparatuur van andere fabrikanten.

 

Raak Group
Raak Installatiebouw
Raak Group
Raak Engineering
Raak Group
Raak IGS