Tussenmeting voor gas

Na de hoofdaansluiting gas wordt de aanvoer vaak verdeeld. Zo kan het zijn dat het gas gebruikt wordt voor verwarming van een gebouw en voor het laten werken van industriële machines. Dikwijls wordt er dan na een aftakking in het leidingtracé een gasmeter geplaatst. Deze zogenaamde tussenmeter kan verschillende doelen hebben of dienen.

 

Indien het puur om informatie gaat of slechts ter indicatie, kan een zogenaamde quantometer worden toegepast. Dit type meter is vooral geschikt als de nauwkeurigheid van minder groot belang is, en de aanschafprijs van de gasmeter het voornaamste criterium betreft. Kalibratie of ijking van de meter door een erkend instituut wordt bij dit type meter achterwege gelaten. Een geijkte meter is geschikt voor afreken doeleinden en wordt ook wel een comptabele meter genoemd. Bij tussenmeting wordt een comptabele meter gebruikt voor interne verrekening, subsidie regelingen of als er belastingregels zijn welke bepaalde voordelen met zich meebrengen.

Turbinegasmeter

Voor een robuuste meetinrichting wordt een turbinegasmeter toegepast. Een schoepenrad/turbinewiel wordt door de gasstroom in beweging gebracht, waarbij de omwenteling overeenkomt met het gasvolume door de meter. Het grote voordeel van een turbinegasmeter is dat de storingsgevoeligheid klein is, waardoor de leverbetrouwbaarheid van de gasaansluiting hoog/robuust is. Daarmee is dit type meter uitermate geschikt voor bedrijfskritische processen en of lage onderhoudskosten.

Rotorgasmeter

Het werkingsprincipe van een rotorgasmeter is dat twee rotorbladen door elkaar draaien. De meetinrichting wordt hier ten opzichte van een turbinegasmeter nauwkeuriger van, echter de storingsgevoeligheid neemt ook toe. Bij spanning op het huis van de gasmeter of bij vervuiling van het gas bestaat er een kans dat de gasmeter vastloopt met als gevolg dat de gastoevoer in zijn geheel stopt. Een rotorgasmeter is dus uitermate geschikt voor een comptabele meting, waarbij de nauwkeurigheid belangrijker is dan de bedrijfszekerheid.

Uitlezing van de gasmeter

Voor gasmeters voor normaal huishoudelijk gebruik worden meestal balgenmeters toegepast. Elke type gasmeter (balgengasmeter, turbinegasmeter of rotorgasmeter) kan, vanuit de fabriek, worden uitgerust met een signaaluitgang, waardoor uitlezing op afstand mogelijk wordt. Vaak is een signaaluitgang achter ook nog bij te plaatsen. 
Als een gasmeter op een moeilijk toegankelijke plek in een fabriek hangt, is het mogelijk een puls counter bij te plaatsen. Het telwerk van de gasmeter is hiermee op geschiktere locatie eenvoudiger uit te lezen. Zijn er meerdere meters welke met regelmaat uitgelezen moeten worden? Dan zijn hiervoor zowel bedrade als draadloze oplossingen voor. Een bedrade oplossing is uitermate geschikt voor als de uitgelezen waarde t.b.v. procesbesturing gebruikt wordt. Uitlezing vindt iedere 5 minuten of ieder uur plaats.
Een draadloze modemverbinding heeft meer een informatief karakter. Een veelvoorkomende oplossing is dan een dagelijkse uitlezing van bijvoorbeeld uurwaarden. Dat kan, omdat bijna altijd een logger of EVHI onderdeel is van de meetinrichting.

NOx-meting

Signaaloverdracht vanuit een gasmeter vindt vaak plaats op basis van een LF puls overdracht. Om verschillende redenen kan een seriële dataoverdracht wenselijker zou zijn. Bijvoorbeeld omwille van de nauwkeurigheid. Speciaal voor de Emissiemeting van uw branderinstallatie zijn er vaak heel eenvoudige oplossingen.

 

Raak plaatst gemiddeld 4 gasmeters per dag voor verschillende opdrachtgevers en op uiteenlopende manieren. Vaak wordt er aansluiting gezocht op bestaande gebouwbeheer software of uitleessystemen. Ook is het mogelijk dat Raak datacollectie software in de leveromvang meeneemt. Met onze kennis en ervaring bent u verzekerd van het juiste advies en kan de volledige (meet) oplossing voor u worden verzorgd. Heeft u vragen of wilt u meer weten over uw meetopstelling? Neem contact met ons op. Wij zijn distribiteur van Elgas s.r.o. en Geovap, maar installeren ook veel meters en apparatuur van andere fabrikanten.

 

Raak Group
Raak Installatiebouw
Raak Group
Raak Engineering
Raak Group
Raak IGS