Wat houdt de NEN-ISO 3834 in?

Kortgezegd houdt deze norm in: De kwaliteitseisen voor het smeltlassen van metaal.

Het is gebruikelijk om ISO 9001 gecertificeerde bedrijven in te zetten voor het produceren van producten, hierdoor is de afnemer verzekerd dat het product aan alle gestelde eisen voldoet.  
Echter zegt de ISO 9001 niets over lassen anders dan dat het een ‘bijzonder proces’ is.

Daarom is de ISO 3834 in het leven geroepen als een nuttig hulpmiddel/aanvulling om aan lasverwante processen een goed kwaliteitsborgingsysteem te bieden en om aan te tonen dat het lastechnische bedrijf op een hoger niveau opereert.

De ISO 3834 hanteert drie niveaus van certificering, namelijk:

 • ISO 3834-2: Uitgebreide kwaliteitseisen
  Bedrijf opereert aan de top; vastlegging van de documentatie wordt vereist.
 • ISO 3834-3: Standaard kwaliteitseisen
  Bedrijf voldoet aan lastechnische eisen; vastlegging kan worden vereist.
 • ISO 3834-4: Elementaire kwaliteitseisen
  Bedrijf beheerst de basis van lastechniek, vastlegging niet vereist.

Kwaliteitsprocedures

Wanneer een bedrijf gecertificeerd is volgens de ISO 3834, werkt het vanuit beschreven (kwaliteits)procedures welke in samenloop kunnen zijn met de ISO 9001. Het geldigheidsgebied loopt vanaf het moment dat de order binnenkomt tot aan levering van het vervaardigde product.

Hierbij valt te denken aan onderstaande punten:

 • Beoordeling van eisen
 • Technische beoordeling
 • Uitbesteding van werk (laswerk / niet destructief onderzoek (NDO) / sterkteberekeningen)
 • Lassers (LK), bedrijfskwalificaties (LMK) en lasmethodebeschrijvingen (LMB's)
 • Productieplanning
 • Controle inkomende goederen
 • Beschrijving en onderhoud van uitrusting
 • Opslag van moedermaterialen en lastoevoegmaterialen
 • Identificatie tijdens het productieproces
 • Naspeurbaarheid

Om als bedrijf het ISO 3834 certificaat te halen, moet aan alle bovenstaande punten worden voldaan. Dit wordt getoetst middels een audit door een notified body (NOBO) van een geaccrediteerd onafhankelijke derde keuringsinstantie, bijvoorbeeld DNV.

De Raak Group is door DNV geaccrediteerd tot een ISO 3834-2 bedrijf en opereert aan de hoogste gradatie van de ISO 3834: Uitgebreide kwaliteitseisen. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Raak Group
Raak Installatiebouw
Raak Group
Raak Engineering
Raak Group
Raak IGS