Bedrijfsveiligheid Raak Group

Om gevaarlijke situaties of ongevallen te voorkomen staat bedrijfsveiligheid bij Raak Group voorop. Daarom houdt Raak Group zich aan de VCA.

VCA-cursus

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
Al jaren zijn alle uitvoerend medewerkers binnen het bedrijf in bezit van een VCA-diploma. Tijdens de VCA-cursus leren de medewerkers hoe zij veilig kunnen werken. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: 

  • Gebruik van gereedschappen en machines
  • Beschermende kleding
  • Veilige werkomgeving

Aan het eind van de cursus wordt examen gedaan en middels het diploma kunnen medewerkers aantonen dat zij de basis kennen van veilig werken in een veilige werkomgeving.

VCA-bedrijfscertificaat

Uiteraard is het belangrijk dat niet alleen de medewerkers op de hoogte zijn van eventuele risico’s en veilig werken maar dat het bedrijfsbeleid daar ook op is afgestemd. Raak Group heeft er daarom voor gekozen om als bedrijf de VCA-certificering te behalen. Hiermee kan Raak Group veiligheid en gezondheid op bedrijfsniveau ook aantonen aan opdrachtgevers en leveranciers.

Er bestaan 4 verschillende bedrijfscertificaten:

  • VCA*:  Gericht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
  • VCA**: Gericht op VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer en op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement)
  • VCA Petrochemie: Gericht op bedrijven die werkzaamheden verrichten in de petrochemie.
  • VCU: Voor uitzendorganisaties.

Certificatietraject

Nadat is gebleken dat VCA** het meest geschikt is voor Raak Group is in 2023 het certificatietraject in gang gezet. Dit is een leerzaam proces met veel inbreng van veiligheidsdeskundigen.
Na een nulmeting en het uitvoeren van het daarna opgestelde actieplan om aan de eisen van het bepaalde certificatieniveau te voldoen is de certificatieaanvraag gedaan.
DNV heeft als erkende certificatie-instelling het VGM-beheersysteem van Raak Group beoordeeld tijdens een audit. Tijdens de audit is gebleken dat het bedrijf aan de gestelde eisen voldoet en hieruit volgt dat Raak Group het VCA-certificaat heeft behaald. Het certificaat is op te zoeken in het Centraal Certificaten Register.

VCA-certificaat in België en Duitsland

In België wordt hetzelfde systeem gehanteerd en zijn de VCA-certificaten gelijkwaardig. Duitsland gebruikt Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). VCA wordt in Duitsland geaccepteerd en in Nederland wordt SCC geaccepteerd.

Raak Group
Raak Installatiebouw
Raak Group
Raak Engineering
Raak Group
Raak IGS